Chính sách riêng tư

Phượt 9 là trang web vì cộng đồng và chỉ phục vụ vì lợi ích cộng đồng. Do đó, chúng tôi tuyệt đối bảo đảm mọi quyền riêng tư cho các bạn. Chúng tôi không thu thập các thông tin có thể định danh bạn như: địa chỉ IP, địa chỉ email, tên, tuổi, …

Mọi thông tin của bạn đều được an toàn và hoàn toàn nằm trong tay bạn. Chúng tôi chỉ có nhiệm vu cung cấp các nội dung hữu ích về phượt tới cộng đồng phượt thủ như các bài viết giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc,… Ngoài ra, chúng tôi không cung cấp hoặc công bố chi tiết về định danh của bạn.

Để hiểu rõ hơn về các quyền hoặc cách thức tham gia cộng tác cho Phượt 9, các bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: hcmc.jobs@gmail.com

Thay mặt ban quản trị Vui Phượt,

Thân ái!